Krabičky opět pomáhaly dobré věci! Vybralo se 100 tisíc pro Šimonka.

Stejně jako minulý rok, kdy jsme cvičili a vařili pro Laurinku, tak i letos jsme se rozhodli jít za jasným cílem. Přinést větší kvalitu života malému chlapci, který každodenně bojuje s tělesným a mentálním postižením. Díky velkému úsilí a štědré podpoře jsme dosáhli neuvěřitelného úspěchu.

Společně můžeme změnit svět

Naše charitativní akce, která se konala ve městě Ústí nad Orlicí, byla inspirována odvážným bojem tohoto malého chlapce. Jeho příběh nás přiměl hledět za hranice našeho vlastního života a vidět svět očima někoho, kdo musí každý den překonávat mnohé překážky.

Opět jsme vytvořili akci, která měla pomoci tomuto bojovníkovi. Opět nás ohromila štědrost lidí kolem nás. Lidé se zapojili, přispěli a pomohli nám vybrat neuvěřitelných 100 tisíc korun. Každá mince, každý dar, přidal k tomuto obrovskému úspěchu. Byli jsme svědky krásné vlny solidarity, která nám ukázala, jak velké srdce má naše komunita.

Tímto bychom chtěli vyjádřit naše upřímné poděkování každému, kdo se zapojil. Vaše laskavost byla klíčová pro dosažení našeho cíle a my jsme za to nesmírně vděční.

Peníze, které jsme vybrali, umožní rodině pořídit nový invalidní vozík pro jejich syna. Tento vozík mu umožní lépe se pohybovat a žít svůj život naplno. Když jsme oznámili rodině, kolik se nám podařilo vybrat, jejich oči se naplnily slzami dojetí a naše taky. V tu chvíli jsme věděli, že jsme udělali něco skutečně významného.

Opět se nám osvědčilo, že když se spojíme, můžeme dosáhnout úžasných věcí. A to je něco, co si budeme pamatovat a co nás bude inspirovat i v budoucnu. Plánujeme v tom pokračovat i v dalších letech a doufáme, že u toho budete s námi.

Všem dobropisem přejeme krásné podzimní dny a mnoho zdraví, protože víme, že to je ten největší dar na světě.

Lucie Tvrdoňová, Mary Aušová – zakladatelky projektu Cvičky Onlajn